Publicerat den

Fördelar med certifikat som påvisar företags kreditvärdighet

När företag ska skapa band och kontrakt med nya samarbetspartners och kunder är det viktigt att hitta pålitliga partners. Det är bra om man kan försäkra sig om att den eventuella samarbetspartnern är en seriös aktör med god betalningsförmåga. En bra tillgång att kunna visa upp som företag är ett certifikat om ens kreditvärdighet. Ett certifikat för kreditvärdighet är ett certifikat som definierar företags kreditvärdighet.

Fördelar

Har man ett certifikat för kreditvärdighet betyder det att man är en stabil och säker aktör att jobba med. Certifikatet är ett bevis på en stark betalningsförmåga och även ett bevis på att man är lång från en konkurs. Att kunna visa detta vid knytandet av nya kontakter kan vara avgörande. Genom att inneha detta certifikat går det att stärka sitt eget företags varumärke gentemot andra företag på marknaden.

Nivåer

Om vi tar UC som exempel finns det tre nivåer av certifikat, från guld till brons. Alla tre certifikat innebär att företaget är kreditvärdigt och guldcertifikatet anses vara den högsta möjliga nivån av kreditvärdighet. En fördel med att inneha ett av dessa certifikat är att det gör det möjligt att visa att företaget kan fullfölja sina betalningsåtaganden. Detta är en trygghet att kunna uppvisa och kan lägga en grund för ett långt samarbete.