Publicerat den

Handpant är den enklaste formen av säkerhet för lån

Handpant är en vanlig form av säkerhet, pantbankerna lånar ut pengar mot att en sak med värde överlämnas till pantbanken.

Utanför pantbankens värld är antagligen inte handpant vanligt. Det går att pantsätta olika värdesaker och få lån i en vanlig bank. Då är det dock fråga om värdesaker som aktier och andra finansiella instrument.

Handpant är att överlämna lös egendom till långivaren. Lös egendom är allt som inte räknas till fastegendom enligt jordabalken 4:e kapitlet. Hus kan vara lösegendom om byggnaden uppförs på ofrigrund, det vill säga att marken ägs av en person och byggnaden av någon annan.

Handpant innebär att lös egendom överlämnas till långivaren och fås tillbaka när lånet betalas tillbaka.

För att panten ska gälla juridiskt måste den överlämnas till långivaren och att långivaren kvarhåller den. I annat fall är inte långivaren skyddad mot exempelvis utmätning.

Pantsättning av bil

Äger man en bil går den inte att lämna som säkerhet för ett lån, om den inte överlämnas till långivaren.

Om man istället köper en bil och finansiera den genom lån kan långivaren få bil som pant utan att den överlämnas till långivaren. I så fall skrivs det in i vägverkets bilregister att bilen är lämnad som säkerhet. Den som köper en bil är skyldig att kontrollera med vägverket om den är belånad. Kontrolleras inte detta och köper en bil som är belånad blir man skyldig att betala lånet, betala bilen två gånger.