Publicerat den

Sparande utan ränta?

Med det ränteläge vi har nu i Sverige så får man i princip ingen ränta på bankmedel. Det finns undantag, men även då är det en mycket låg ränta. De flesta människor har inga stora belopp på banken, men trots allt sparar många till semester eller oförutsedda händelser. En del sparar barnbidraget till sina barn, och det kan ju efter några år bli rätt mycket pengar.

Ett sätt att få en värdestegring är att köpa fonder. Det finns flera typer av fonder. Ett exempel är aktiefonder, där ägaren av fonden (ofta en bank) köper in olika aktier som förvaltas av fonden. Det finns också räntefonder som köper in räntepapper, blandfonder som investerar i olika värdepapper och flera andra.

Nu finns det absolut ingen garanti för att en fond går med vinst. Det är dock så att de fonder som till exempel satsat på europeisk industri har haft en positiv utveckling. Andra fonder, typ Rysslandsfonder eller Kinafonder har mycket stor spännvidd. Vissa har gett mycket bra vinst, andra stor förlust. För den normale löntagaren kan det vara en bra idé att köpa ”konservativa” fonder för till exempel semestersparandet. Det är i dagsläget mycket lätt att köpa eller sälja fondandelar via sin bank. Vid försäljning tar det oftast bara någon dag innan man har pengar på kontot.